انتخاب طرح قالب فاطمی دانشجویان اقبال در مرحله اول داوری استقبال از بهار 93

چهار شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
۵۱۲ بازدید

انتخاب طرح قالب فاطمی دانشجویان اقبال در مرحله اول داوری استقبال از بهار 93

انتخاب طرح قالب فاطمی دانشجویان اقبال در مرحله اول داوری استقبال از بهار 93

طرح قالب فاطمی در فراخوان استقبال از بهار 93 که توسط گروهی از دانشجویان ارائه شده بود موفق گردید در مرحله اول داوری انتخاب گردید.

اعضا گروه :

آقایان :        محمد صحاف            9210061071            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

                سید ایمان سادات      9110061104            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

                عماد رجایی              9210061096            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

                علی جعفریان                                           موسسه آموزش عالی خیام

                سعید دیده بان                                          شهرستان کاشمر

خانم ها :    مهلا ثابتی               9210041118            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

              سارا امام                  9114319017            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

             زهرا تقی پور               9210041099            موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

لازم به ذکر است می توانید جهت دیدن تاییدیه طرح بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید.( طرح شماره 98)

(۰) دیدگاه