مسابقه کتابخوانی «پرواز تا خورشید »

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
۹۴۹ بازدید

مسابقه کتابخوانی «پرواز تا خورشید »
ضمن تبریک ایام دهه فجر دانشجویان عزیز می توانند تا تاریخ21 بهمن ماه92 در مسابقه کتابخوانی «پرواز تا خورشید »شرکت نمایید وپس از تکمیل پاسخ نامه ،از آن پرینت گرفته وآن را به واحد فرهنگی واقع در ساختمان مرکزی -طبقه اول-اتاق 107 تحویل نمایند.
به8 نفر از دانشجویان که به سوالات ، درست پاسخ دهند جوایزی به رسم یادبود اعطا می گردد.    
1-برخی ویژگیهای مدیریت کار آمد در سیره شهید بهشتی چیست ؟
 الف ) : آرامش ارتباطی
ب   ) :  بر نامه ریزی دقیق روزانه و انجام دقیق فعالیت   
ج   ): دقت در داده های مدیریتی   
د  ) : همه موارد
2- کدامیک از شخصیت ها،  نقش ویژه ای در وحدت حوزه و دانشگاه داشتند ؟    
 الف ) : دکتر مفتح
ب   ) :  دکتر چمران  
ج   ): استاد مطهری   
د  ) : آیت الله طالقانی
3-کدامیک از شخصیت های زیر ، نقش ویژه ای در شکل گیری شخصیت سیاسی حضرت امام داشتند ؟
 الف ) : آیت الله بروجردی
ب   ) :  شهید مدرس  
ج   ): آیت الله شاه آبادی   
د  ) : آیت الله پسندیده
4-کدامیک از ویژگیهای دانشجوی سیاسی ، مطلوب نیست  ؟
 الف ) : کسب بینش و تحلیل سیاسی و قانون مداری
ب   ) :  ارتقای معرفت دینی و معنویت به همراه ارمان گرایی  
ج   ): پر سشگری و انتقاد و تولید علم و خلاقیت    
د  ) : وابستگی به جریانات سیاسی داخلی و خارجی
5-حضرت امام خمینی « ره » نقش جنبش های دانشجویی را چگونه ارزیابی می کنند ؟
 الف ) : دانشجو روشنفکر اجتماعی است که با آگاهی از مسیر ارزش های الهی فعالیت می کند.
ب): دانشجو روشنفکر اجتماعی است که با آگاهی از مسیر ارزشها ی الهی و با همراهی روحانیت فعالیت میکند  .
ج   ): جنبش های دانشجویی محیط دانشگاه را ناآرام می کند   .
د  ) : جنبش های دانشجویی به عنوان قسمتی از فعالیت اجتماعی دانشجویان محسوب می شود .
6-اصول حاکم بر اندیشه حضرت امام خمینی «ره » کدامند ؟
 الف ) : اصل مصلحت مسلمانان و دعوت و گسترش اسلام
ب   ) :  اصل عدالت و رعایت احکام ثابت شرعی   
ج   ): اصل ولایت الهی و اصل اجتهاد    
د  ) : همه موارد
7-در تئوری حکومت اسلامی دموکراسی به چه معناست ؟
 الف ) : دین هیچ نقشی در امور جامعه نداشته باشد  .
ب   ) :  هیچ یک از مظاهر رسمی دین در دستگاههای دولتی دیده نشود  .
ج   ) مردم در انتخابات افرادی که صلاحیت قانون گذاری و اجرای قانون دارند مشارکت جدی دارند    .
د  ) : همه موارد .
8-مفهموم سکولاریزاسیون در دنیای مدرن چیست ؟
 الف ) : جدایی دین از سیاست
ب   ) :  تقدس زدایی از دین  و باز ترکیب نیروهای دیندار
ج   ): تقدس زدایی کامل و غیر قابل بازگشت دینی   
د  ) : رابطه دین با سیاست
9-در نظریه ولایت فقیه از نظر حضرت امام خمینی « ره » حدود اختیارات ولی فقیه چگونه تعیین می شود ؟
 الف ) : فقیه توانایی ارائه احکام حکومتی و ولایتی را دارد
ب   ) :  ولایت بر خواص سیاسی جامعه
ج   ): ولایت بر قسمتی از مردم   
د  ) : ولایت بر فرزانگان جامعه
10-حمله به مدرسه فیضیه در چه تاریجی و به دنبال چه مسئله ای اتفاق افتاد ؟
 الف ) : 5 اریبهشت 1343 بعد از کشف حجاب
ب   ) :  دوم فرودین 1342 ، بعد از انقلاب سفید شاه   
ج   ): 5 بهمن 1345 ، بعد از کاپیتو لاسیون    
د  ) : 2 دی ماه 1342 ، بعد از انقلاب سفید شاه
11-حضرت امام « ره » عبارت « رجوع به قهقرا و ارتجاع سیاه را در مورد کدام واقعه تاریخی به کار بردند ؟
 الف ) : لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
ب   ) :  کاپیتو لاسیون  
ج   ): گزینه های الف و ب   
د  ) : کشف حجاب
12-اصلاحاتی که امیر کبیر در دوران صدارت خود به دنبال آن بود کدامند ؟
 الف ) : اصلاح نظام پوسیده اداری ، ایجاد امنیت در سراسر کشور
ب   ) :  مبارزه با رشوه گیری و رشوه دهی و سر وسامان دهی به وضعیت مالی و تدوین بودجه کشور
ج   ): پاداش خادم و مجازات مجرم بدون توجه به مقام و منصب
د  ) : همه موارد
13-علت اصلی شکست توطئه کشف حجاب در ایران چه بود ؟
 الف ) : هوشیاری و مقاومت مردم در مقابل اجرای توطئه کشف حجاب
ب   ) :  پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام
ج   ): توجه به کمال معنوی و شخصیت زن مسلمان در انقلاب
د  ) : همه موارد
14-کاملترین ابعاد اندیشه های سیاسی آیت الله مدرس چه بود ؟
 الف ) : جامعیت ، ایرانی گرایی ، روشنفکری
ب   ) :  رابطه سیاست و دیانت ، ایرانی گرایی ، روشنفکری، قانون مندی ، جایگاه مجلس
ج   ): جامعیت ، روشنفکری ، ایرانی گرایی ، قانون مندی  
د  ) : جایگاه مجلس ، ایرانی گرایی ، قانون مندی
15-امام خمینی (ره)چه واقعه ای را بعنوان انقلاب دوم یاد کردند ؟
الف : انقلاب فرهنگی      ب : سرکوب گروهک های ضد انقلاب      ج : تسخیر لانه جاسوسی          د :تشکیل بسیج 20 میلیونی
16-این جمله از کیست: "انقلاب اسلامی بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست."   
الف)مقام معظم رهبری(حفظه الله)     ب) شهید بهشتی            ج)استاد مطهری                      د)سید احمد خمینی
17-آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی چه کسی بود؟   
 الف) هویدا           ب)بختیار              ج) شریف امامی        د) ازهاری
18-حضرت امام خمینی (ره) برای اولین بار در چه تاریخی توسط ماموران رژیم ستم شاهی پهلوی دستگیر و زندانی شدند ؟
الف: 15 خرداد 1341          ب: 15 خرداد 1342              ج: 15 خرداد 1343                د: 15 خرداد 1344
19-حضرت امام (ره) در وصیت به مجلس و دولت ، چه کسانی را نور چشمان ما و اولیای نعم همه،می دانند؟
الف:جوانان مملکت
 ب:روحانیون عظام
ج:مستضعفان و محرومان
 د:جانبازان وآزادگان انقلاب
20- حضرت امام (ره) چه کسانی را ذخیره قدرت های چپاولگر می داند که اگر مجال یابند پر خطرتر و آسیب رسان تر هستند؟
الف:ملی گراها
ب:روشنفکران مصنوعی
ج:روحانی نمایان
د:همه موارد صحیح است

پاسخنامه

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه