پخش فیلم به مناسبت ایام الله دهه فجر

۴۱۹ بازدید

پخش فیلم به مناسبت ایام الله دهه فجردر کلاس 308 ساختمان مرکزی
فیلم سینمایی دهلیز   ...........    زمان پخش : شنبه 19 بهمن ماه ساعت 12:30
فیلم سینمایی بید و مجنون  ............  زمان پخش : شنبه 20 بهمن ماه ساعت 12:30
فیلم سینمایی حوض نقاشی ............. زمان پخش : شنبه 21 بهمن ماه ساعت 12:30
واحد فرهنگی حضور سبز شما دانشجویان عزیز را گرامی می دارد
 

(۰) دیدگاه