چاپ کتاب " مدارهای مجتمع خطی" توسط مدیر گروه برق وعضوهیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۶۱۱ بازدید

چاپ کتاب " مدارهای مجتمع خطی" توسط مدیر گروه برق وعضوهیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

آقای دکتر نبوی   مدیر گروه برق و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری کتابی با عنوان " مدارهای مجتمع خطی" را چاپ نموده اند. این کتاب مشتمل بر ده فصل بوده و منطبق بر سرفصلهای مربوط به این درس در مقطع کاردانی الکترونیک و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک است. فصل آخر این کتاب نیز شامل دستورکار" آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی" در مقطع کاردانی و مقطع کارشناسی است.

این کتاب مشتمل بر 300 صفحه، در قطع رحلی به چاپ رسیده است و قیمت آن پانزده هزار تومان می باشد. متقاضیان  خرید کتاب به انجمن علمی گروه برق مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری واقع در سرافرازان 11- ساختمان مرکزی (شماره همراه  09159242485 آقای جعفری) مراجعه نمایند یا از طریق آدرس الکترونیکی زیر با مؤلف مکاتبه نمایند.

سید حسن نبوی کریزی elec.bs.int@gmail.com

در ضمن سرفصل مطالب موجود در کتاب به صورت زیر است.

فصل اول: مروری بر الکترونیک عمومی    صفحات 28-13

فصل دوم: تقویت‌کننده‌های تفاضلی       صفحات 67-29

فصل سوم: تقویت‌کننده‌های عملیاتی       صفحات 128-69

فصل چهارم: تقویت‌کننده‌های ابزار دقیق    صفحات 158-129

فصل پنجم: تقویت‌کننده‌های عملیاتی هدایت انتقالی   صفحات 172-159

فصل ششم: تقویت‌کننده‌های ایزوله     صفحات 188-177

فصل هفتم:آی‌سی‌های مولد شکل‌موج      صفحات 208-189

فصل هشتم:ضرب‌کننده‌های آنالوگ    صفحات 230-209

فصل نهم:تقویت‌کننده‌های قدرت صوتی   242 صفحات -229

فصل دهم: دستور کار آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی     صفحات 273-243

ضمیمه:  صفحات 274- 310

(۰) دیدگاه