دومین دوره انجمن علمی معماری مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری فعالیت خود را آغاز کرد

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
۵۳۷ بازدید

دومین دوره انجمن علمی معماری مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری فعالیت خود را آغاز کرد

موضوع جلسه : اهداء احکام اعضاء جدید انجمن علمی معماری

حاضرین در جلسه :

جناب آقای مهندس فاضل نسب       معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی

جناب آقای مهندس قاسمی             کارشناس اموردانشجویی و مسئول انجمن ها علمی

اعضاء محترم انجمن علمی معماری

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی نوع عضویت مقطع
1 فزرانه احمدی 9110912002 عضو اصلی کارشناسی ارشد
2 ندا سلیمیان 9110199008 عضو علی البدل کارشناسی ارشد
3 بهناز پویا 9110199012 عضو اصلی کارشناسی ارشد
4 نوشین اصغری 9110199014 عضو علی البدل کارشناسی ارشد
5 فائزه بیانی 9010199013 عضو اصلی کارشناسی پیوسته
6 فاطمه باقری 9010199037 عضو اصلی کارشناسی پیوسته
7 رخشنده اعظمی 9010199054 عضو علی البدل کارشناسی پیوسته
8 رسول آخوند زاده 9010199019 عضو علی البدل کارشناسی پیوسته
9 علی حدادیان 9110041114 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
10 علی غفاریان 9110041129 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
11 محمد قوام دوست 9210041154 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
12 محمد حسین سروقدی 9210041172 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
13 مولود کاظم زاده 9110070043 عضو اصلی کاردانی
         

توضیحات :

جلسه در روز چهارشنبه مورخ 02/11/92 برگزار گردید.

در ابتدا جلسه جناب آقای مهندس فاضل نسب سخنانی  برای اعضاء حاضر در جلسه فرمودند که محورهای آن عبارتند از:

-         معرفی کمیته ها در انجمن و کارهایی که کمیته ها می توانند انجام دهند.

-         لینک شدن انجمن علمی معماری با انجمن معماری وشهرسازی کشور

-         مشخص شدن دبیر انجمن

-         برگزاری مسابقه در حوزه معماری

-         استفاده از فضای مجازی / وبلاگ / کمیته مخصوص این در این مورد)

-         طراحی تقویم فعالیت های انجمن علمی معماری

-         نشریه دانشجویی

-         ایجاد نمایشگاه دائمی از کارهای برتر گروه معماری

-         برگزاری جلسات انجمن علمی به صورت مرتب

-         مشخص شدن یک مسئول برای هر کمیته.

-         برگزاری کنفرانس علمی از طرف دانشجویان ارشد

-         برگزاری مراسم در روزهای خاص

-         پیگیری ارتباط با  حوزه های تخصصی شهرداری

                و در انتهای جلسه احکام اعضاء محترم انجمن علمی با حضور جناب آقای دکتر نوعی اهداء گردید.

 

(۰) دیدگاه