همایش با موضوع ارتباط موثر و کنترل هیجان باحضور دکتر فتحی

۴۰۲ بازدید

همایش با موضوع ارتباط موثر و کنترل هیجان باحضور دکتر فتحی

زمان : چهارشنبه 30/11/92 ساعت:15 الی 17

مکان:میدان دکتر شریعتی بیمارستان قائم درب ورودی احمد آباد-تالار شهید چمران

(۰) دیدگاه