10 کارت هدیه و 40 امتیاز ویژه شرکت کنندگان در «جشن اختتامیه جشنواره ازدواج دانشجویی»

۴۱۵ بازدید

 10 کارت هدیه و  40 امتیاز ویژه شرکت کنندگان در «جشن  اختتامیه جشنواره ازدواج دانشجویی»
زمان چهارشنبه 7 اسفند ماه ساعت 15 الی 20
مکان: خیابان امام خمینی پشت باغ ملی سالن صبا
    برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه کنید.    
 
 

(۰) دیدگاه