قرعه کشی 20 سفر شمال ویژه زوجین شرکت کننده در «جشن اختتامیه ازدواج دانشجویی»

۴۲۰ بازدید

قرعه کشی 20 سفر شمال ویژه زوجین شرکت کننده در «جشن اختتامیه ازدواج دانشجویی»

زمان چهارشنبه 7 اسفند ماه ساعت 15 الی20

مکان:خیابان امام خمینی پشت باغ ملی سالن صبا

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه نمایید

(۰) دیدگاه