مسابقا ت ورزشی خواهران بین دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی

يك شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳
۴۸۵ بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان خانم ، که در زمینه شنا ،بسکتیال ،دو میدانی ،شطرنج ،آمادگی جسمانی ،دارت وطناب کشی دارای مقام می باشند ویا آمادگی لازم را در رشته های ذکر شده دارند میرساند ، جهت ثبت نام و شرکت در مسابقا ت ورزشی خواهران بین موسسات عالی غیردولتی – غیر انتفاعی  به امور دانشجویی ساختمان مرکزی اتاق (406) مراجعه نمایند   

(۰) دیدگاه