بلیط تخفیف دار شنا ویژه دانشجویان(آقایان)

۶۹۰ بازدید

بمنظور ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان عزیز برنامه استفاده از استخر به صورت آزاد به شرح ذیل میباشد،دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت دریافت بلیط به امور دانشجویی مراجعه نمایند .
آدرس استخر: بلوار دانشجو- دانشجو 20 – استخر شهید کاظمیان
زمان استفاده :همه روزه از ساعت 18الی 30/19 و20 الی 30/21  به غیر از جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی
هزینه بلیط برای یک جلسه: مبلغ دوهزار تومان توسط دانشجو و مابقی هزینه  توسط معاونت دانشجویی پرداخت میگردد.
((ضمنا یادآور میشود که مدت اعتبار بلیط تا تاریخ 31/3/93 میباشد.))
 

(۰) دیدگاه