بلیط تخفیف دار شنا ویژه دانشجویان(خانم ها)

پنج شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳
۴۷۲ بازدید

 بلیط تخفیف دار  شنا ویژه دانشجویان(خانم ها)
بمنظور ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان عزیز برنامه استفاده از استخر به صورت آزاد به شرح ذیل میباشد،دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت دریافت بلیط به امور دانشجویی مراجعه نمایند .
آدرس استخر: بلوار دانشجو- دانشجو 20 – استخر شهید کاظمیان
زمان استفاده :روزهای فرد ساعت10 الی 30/11 و 12 الی 30/13  به غیر از روزهای تعطیل رسمی
هزینه بلیط برای یک جلسه: مبلغ دوهزار تومان توسط دانشجو و مابقی هزینه  توسط معاونت دانشجویی پرداخت میگردد.
((ضمنا یادآور میشود که مدت اعتبار بلیط تا تاریخ 31/3/93 میباشد.))
امور دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 

(۰) دیدگاه