تغییر بازه امتحانات

۴۴۱ بازدید

با توجه به اطلاعیه دانشگاه فردوسی مبنی بر تغییر زمان شروع امتحانات پایان نیمسال دوم93-92 و به منظور هماهنگی در بازه برگزاری امتحانات با دانشگاه منتخب استان بدین وسیله به اطلاع می رساند شروع امتحانات از تاریخ 18/3/93 خواهد بود و در روزهای 27/3/93 و 1/4/93 امتحان برگزار نخواهد شد.قابل ذکر است که پایان امتحانات 4/4/93 خواهد بود.

                                                               

(۰) دیدگاه