اطلاعیه ترم تابستان 93-92

۵۴۱ بازدید

اطلاعیه  ترم تابستانی93 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
شرایط و ضوابط:
- برای دانشجویان مهمان ارائه نامه موافقت موسسه مبدا به همراه دروس مجاز الزامی است.
- شهریه ثابت و متغییر مطابق با تعرفه مصوب وزارت علوم دریافت می گردد.
- انتخاب واحد بصورت اینترنتی انجام می گیرد.
- دانشجویان می بایستی کلیه شهریه ترم تابستان(ثابت و متغییر) را در هنگام ثبت نام پرداخت نمایند.
- در صورت به حد نصاب نرسیدن دروس ،تمامی شهریه (ثابت و متغییر) ترم تابستان ،مسترد خواهد گردید.
-  وضعیت تشکیل یا عدم تشکیل دروس ارائه شده تا مورخ 30/3/93 اعلام خواهد شد.
- در صورت حذف تکدرس توسط دانشجو ،شهریه قابل استرداد نخواهد بود.
- در صورتیکه دانشجو متقاضی اخذ دو درس در تابستان می باشد و یکی از دروس آن بعلت به حد نصاب نرسیدن حذف گردد ،امکان حذف درس دیگر و برگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

تقویم آموزشی ترم تابستانی93-92
انتخاب واحد    1/3/93 لغایت 16/3/93
شروع کلاسها    14/4/93
پایان کلاسها    23/5/93
شروع امتحانات    27/5/93
پایان امتحانات    3/6/93

لیست دروس ارائه شده در  تابستانی 93-92
دروس عمومی    آمار و روشهای شهرسازی (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی)
دروس پایه    مسکن (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی)
کلیه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک (غیر از سیالات، ترمو و حرارت)    تاریخ شهرنشینی ایران (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی)
کلیه کارگاه های گروه عمران    اقتصاد شهری (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی)
نقشه کشی عمومی (گروه عمران)    آمار و روشهای شهرسازی (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی)

آموزش موسسه اقبال لاهوری
 

(۰) دیدگاه