کارگاه مدیریت زمان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار شد

۴۵۱ بازدید

کارگاه " مهار عقربه ها در دست توست" با حضور آقای مهندس امیدوار از سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه افزایش توان دانشجویان در برنامه ریزی و استفاده از زمان بود. دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه می توانند باا رائه مدارک لازم گواهی کارگاه مذکور را دریافت نمایند.
لازم به ذکر است که کارگاه بعدی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای با موضوع " از دانشگاه تا بازار کار و اشتغال" در تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 93 ساعت 12 در اتاق 306 برگزار خواهد شد.

 

(۰) دیدگاه