طرح پژوهشی جمعی از دانشجویان کانون کارآفرینی در کارگروه عمران شهرداری مشهد به مرحله امکان سنجی رسید

۴۸۰ بازدید

طرح پژوهشی مورد مطالعه جمعی از دانشجویان مقطع کاردانی رشته عمران در کارگروه کارآفرینی عمران به مرحله امکان سنجی رسیده است. این طرح که در زمینه امکان سنجی آسفالت رنگی در منطقه 11 شهری بوده است مورد پژوهش قرار گرفته است. آقایان ایمان سادات و مصطفی قانعی از دانشجویان فعال کانون کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در این پژوهش فعالیت داشته اند

(۰) دیدگاه