کسب مقام دوم توسط آقای سید علیرضا کشمیری در مسابقات دانشجویان

۴۱۲ بازدید

کسب مقام دوم توسط آقای سید علیرضا کشمیری در مسابقات دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منطقه 4 خراسان رضوی در رشته آمادگی جسمانی

این مسابقات روز پنج شنبه 08/03/93  ساعت 08:00  در مجموعه ورزشی کارگران شماره2 مسابقات آن برگزار گردید که آقای سید علیرضا کشمیری دانشجوی رشته مهندسی مکانیک به شماره دانشجویی9010144028 توانست مقام دوم را کسب نمایند .
 

(۰) دیدگاه