کسب یک مقام سوم در بخش انفرادی و مقام دوم تیمی در رشته بدمینتون

سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۳
۴۵۴ بازدید

کسب یک مقام سوم در بخش انفرادی و مقام دوم تیمی در رشته بدمینتون در مسابقات دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منطقه 4 خراسان رضوی
بدمینتون: اسامی دانشجویان رشته ورزشی بدمینتون به شرح ذیل میباشد که آقای مهدی معصومی دانشجوی رشته مهندسی عمران به شماره دانشجویی9210155053 توانست مقام سوم در بخش انفرادی و در بخش تیمی، تیم مؤسسه توانست مقام دوم این مسابقات را کسب نماید.

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

مهدی معصومی

9210155053

مهندسی عمران

محمد معین شفق زرد

8910090051

مهندسی رباتیک

ایمان حق طلب

9110199092

مهندسی معماری

مرتضی احراری

9010144053

مهندسی مکانیک

حسین قوامی

9210155074

مهندسی عمران

(۰) دیدگاه