کسب مقام دوم توسط آقای رضا صادقی در مسابقات دانشجویان

۴۴۹ بازدید

کسب مقام دوم توسط آقای رضا صادقی در مسابقات دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منطقه 4 خراسان رضوی در رشته دو و میدانی

این مسابقات روز چهارشنبه 07/03/93  ساعت 14:30  در مجموعه ورزشی تختی مسابقات آن برگزار گردید که آقای رضا صادقی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک به شماره دانشجویی9110144023 توانست درماده 400متر مقام دوم را کسب نمایند. لازم به ذکر است که آقای صادقی در دوره قبلی این مسابقات نیز مقام دوم ماده 400متر را بدست آورده بود. امید است در مسابقات آتی نتایج بهتری کسب شود.

 

(۰) دیدگاه