کسب دو مقام سومی توسط آقای امیر رضا نوری در مسابقات دانشجویان

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
۴۵۶ بازدید

کسب دو مقام سومی توسط آقای امیر رضا نوری در مسابقات دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منطقه 4 خراسان رضوی در رشته شنا
این مسابقات روز یکشنبه مورخ  04/03/ 1393  ساعت 8 صبح  در استخر سازمان آب برگزار گردید که آقای امیر رضا نوری دانشجوی رشته مهندسی عمران به شماره دانشجویی 9010155051 توانست در ماده های کرال پشت و قورباغه دو  مقام سومی را کسب نمایند .
 

(۰) دیدگاه