آئین نامه هسته های کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۴۵۶ بازدید

چشم انداز کارآفرینی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخصوص در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، برخورداری از بهترین وضعیت اشتغال و کسب و کار تمامی دانشجویان و دانش آموختگان منطبق بر یافته های دوره تحصیلی آنها در مقاطع مختلف می¬باشد. از طرف دیگر رشد روز افزون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و توجه به اثربخشی دانش آموختگان این دانشگاهها و مؤسسات به منظور رقابت پذیری و استمرار کسب کارآنها ما را برآن خواهد داشت که به افزایش روحیه کارآفرینی در ایجاد کسب وکارها همراه با نوآوری در دانش آموختگان و دانشجویان این موسسات توجه نموده و نیاز مبرم آنها به هدایت صحیح و آگاه سازی به منظور آسان سازی اجرای فرآیند شکل گیری ایده به عمل همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصت های شغلی با رویکرد برآورد نیاز واقعی جامعه را شناسایی نماییم.
بر اساس مطالعات و تجربیات کسب شده، نسل اول کارآفرینان که در مرحلۀ شروع و یا راه اندازی کسب و کار هستند، دریافت آگاهی¬های لازم به منظور افزایش بهره¬وری و برخورداری از دانش و تجربۀ لازم از مهمترین چالش¬های فرا روی آنان است.
بدین منظور توسعه کارآفرینی دانش بنیان و افزایش پژوهش های علمی کاربردی با رویکرد تجاری سازی و دستیابی به دانشگاه کارآفرین کانون کارآفرینی به عنوان زیر مجموعه معاونت دانشجویی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تأسیس شد. تأسیس این کانون در راستای آیین نامه «توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» به شماره 5/11/1390 -به شماره 209733/و - مصوب سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

 

دریافت فایل کامل

(۰) دیدگاه