مهلت تحویل مدارک تقاضای وام تحصیلی به واحد دانشجویی

۴۴۱ بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی
مهلت تحویل مدارک تقاضای وام تحصیلی به واحد دانشجویی از 15/7/93 الی 30/7/93 میباشد.

مدارک مورد نیاز تقاضای وام تحصیلی شامل:

•    کپی صفحه اول  شناسنامه
•    کپی کارت ملی
•    کپی کارت دانشجویی
•    کپی حکم کار گزینی ضامن (ضامن حتما باید کارمند یا بازنشسته ارگانهای دولتی باشد)
 • آ4   اصل سند تعهد و 2نسخه کپی از آن دراندازه برگه
•    پر کردن فرم تقاضای وام و تعهد نامه (فرم شماره 10 صندوق رفاه)
•    تنظیم فرم تعهد دریکی ازدفاتراسنادرسمی
•    تحویل مدارک فوق به واحد دانشجویی

*دانشجو واجد شرایط دریافت وام:
-دراین مؤسسه کمتر از دو نوبت  وام گرفته باشد
-بیشتراز 12 واحد درسی در ترمی که درخواست وام دارد انتخاب کرده باشد..
جهت دریافت فرم ها به انتشارات یا به وب سایت موسسه و بخش امور دانشجویی مراجعه نمائید

(۰) دیدگاه