انتخابی تیم فوتسال مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۴۳۲ بازدید


دانشجویانی که در رشته فوتسال سابقه ورزشی دارند جهت شرکت در انتخابی تیم مؤسسه میتوانند تا روز شنبه مورخ 19/7/93 به امور دانشجویی واقع در ساختمان مرکزی طبقه چهارم  مراجعه و ثبت نام نمایند.
((تیم فوتسال مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری توانست در دوره قبلی نایب قهرمان مسابقات فوتسال  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی- شمالی- جنوبی گردد.))
 

(۰) دیدگاه