بلیط پارک آبی ایرانیان

۴۶۱ بازدید

از دانشجویانی که علاقه مند به استفاده از  پارک آبی ایرانیان می باشند درخواست می شود برای تهیه بلیط این مجموعه به بسیج دانشجویی مراجعه فرمایند .
در ضمن به هر دانشجو تنها یک بلیط داده خواهد شد و قیمت تمام شده بلیط این مجموعه 14000 تومان می باشد که مبلغ 8000 تومان آن توسط دانشجو و 6000 تومان توسط دانشگاه پرداخت می شود .
 

(۰) دیدگاه