جشن دانشجویان جدید الورود

۳۹۴ بازدید

زمان :

24 مهر ماه (ویژه براداران )
26 مهر ماه (ویژه خواهران )
مکان :

اردوگاه تربیتی ثامن الحجج (ع)
ساعت حرکت 7:30 درب ساختمان مرکزی اقبال - سرافرازان 11
 

(۰) دیدگاه