اطلاعیه آموزش اسکیت ویژه دانشجویان (برادران )

۳۸۸ بازدید

بمنظور ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان عزیز برنامه آموزش اسکیت ویژه برادران به شرح ذیل میباشد،دانشجویان علاقه مند میتوانند جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند . محل برگزاری دوره آموزشی: محل برگزاری دوره آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدت دوره آموزشی :12 جلسه 5/1 ساعته زمان آموزش: متعاقبا اعلام خواهد شد. هزینه آموزش:مبلغ یک میلیون ریال که حدود 35 درصد آن(سیصد و پنجاه هزار ریال)توسط معاونت دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری پرداخت می شود . نحوه دریافت هزینه از دانشجو :پرداخت  مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال به صورت نقدی به امور دانشجویی مدارک مورد نیاز:کپی کارت ملی –کپی کارت دانشجویی
 

(۰) دیدگاه