مسابقه «خاطرات تلخ وشیرین دانشجویی»

چهار شنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
۴۰۷ بازدید

دانشجویان عزیز می توانند بهترین خاطرات خود را تا 13آذر ماه به واحد فرهنگی ارائه دهند.
به 3 نفر از عزیزانی که بهترین خاطره را بنویسند به رسم یادبود هدیه ای نفیس اهدا می گردد.
 

(۰) دیدگاه