دومین جلسه شورا ی دبیران انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۴۱۶ بازدید

دومین جلسه شورا ی دبیران انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید.
تاریخ جلسه : شنبه 1/9/93
زمان  جلسه: 12:30 الی 14
این جلسه با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقای مهندس فاضل نسب و کارشناس امور دانشجویی خانم مهندس صابری و دانشجویان انجمن های علمی گروه های آموزشی برگزار گردید.
مطالب مطرح شده در جلسه :
-    مروری بر تصمیمات و برنامه های جلسه قبل
-    پی گیری تدوین آیین نامه داخلی شورای دبیران
-    دریافت فایل های و فرم های جشنواره حرکت توسط انجمن های علمی
-    آماده شدن جهت جشنواره حرکت در سال جاری
-    ارسال قالب فعالیت ها به هر گروه از طیق ایمیل توسط واحد دانشجویی
-    هر انجمن در زمینه یک فیلد خاص جهت جشنواره حرکت آماده گردد
-    کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی با همکاری واحد فناوری برگزار گردد
-    اعلام انجمن علمی مکانیک جهت در اختیار قرار دادن قالب وب سایت به سایر انجمن های علمی
-    تکمیل زونکن و فایل های هر انجمن و تحویل به واحد دانشجویی
 

(۰) دیدگاه