دریافت کارت دانشجویی -دانشجویان ورودی 93

يك شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
۴۴۷ بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 93
 دانشجویان عزیزجهت دریافت کارت دانشجویی خود از مورخ 15/9/93 الی 20/9/93 از ساعت 10 الی 12 به واحد دانشجویی واقع در ساختمان مرکزی اتاق 406
 

(۰) دیدگاه