کارگاه تجربه عشق و رهایی از وابستگی های ناسالم

۶۹۹ بازدید

از آن جایی که تجربه شکست های عاطفی و یا درگیری در رابطه های ناسالم یکی از مشکلات اصلی قشر دانشجویان است و گاه ضربه جبران ناپذیری به فرد وارد می کند، کارگاه تجربه عشق و رهایی از وابستگی های ناسالم در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه  ساعت 12 الی 14 با حضور سرکار خانم رزاقی برگزار خواهد شد. دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره دانشجویی تماس حاصل فرمایند.

از آن جایی که تجربه شکست های عاطفی و یا درگیری در رابطه های ناسالم یکی از مشکلات اصلی قشر دانشجویان است و گاه ضربه جبران ناپذیری به فرد وارد می کند، کارگاه تجربه عشق و رهایی از وابستگی های ناسالم در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه  ساعت 12 الی 14 با حضور سرکار خانم رزاقی برگزار خواهد شد. دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره دانشجویی تماس حاصل فرمایند.

(۰) دیدگاه