مجموعه کارگاه های کیفیت بخشی روابط زوجین

۶۳۲ بازدید

 اولین جلسه از مجموعه کارگاه های کیفیت بخشی روابط زوجین با حضور آقای دکتر اصغری پور در تاریخ دوشنبه 20 بهمن ماه93 برگزار شد. در این جلسات که ویژه کارکنان محترم و اساتید گرامی تدارک دیده شده است، به طور مجزا بر حوزه های روابط کلامی و غیرکلامی، روابط عاطفی، ارتباط با خانواده همسر، مهارت تصمیم گیری و انتقاد از همسر و در نهایت مهارت تربیت فرزند تمرکز خواهد شد

 اولین جلسه از مجموعه کارگاه های کیفیت بخشی روابط زوجین با حضور آقای دکتر اصغری پور در تاریخ دوشنبه 20 بهمن ماه93 برگزار شد. در این جلسات که ویژه کارکنان محترم و اساتید گرامی تدارک دیده شده است، به طور مجزا بر حوزه های روابط کلامی و غیرکلامی، روابط عاطفی، ارتباط با خانواده همسر، مهارت تصمیم گیری و انتقاد از همسر و در نهایت مهارت تربیت فرزند تمرکز خواهد شد

(۰) دیدگاه