کارگاه مهارتهای زندگی

۴۲۲ بازدید

با حضور استاد کشمیری - زمان: هر هفته سه شنبه ها ساعت 12 - مکان: سالن همایش  برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا باشماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید. مهلت ثبت نام 20 فروردین 1394 واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 

با حضور استاد کشمیری - زمان: هر هفته سه شنبه ها ساعت 12 - مکان: سالن همایش  برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا باشماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید. مهلت ثبت نام 20 فروردین 1394 واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 

(۰) دیدگاه