کارگاه مهارتهای پس از ازدواج

۴۱۱ بازدید

باحضور استاد برجسته سر کار خانم حافظ  -  زمان:دوشنبه ها ساعت 8:30 الی 10 ،  مهلت ثبت نام تا 22 فروردین شروع کارگاه 24 فروردین ماه برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا با شماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید. واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 

باحضور استاد برجسته سر کار خانم حافظ  -  زمان:دوشنبه ها ساعت 8:30 الی 10 ،  مهلت ثبت نام تا 22 فروردین شروع کارگاه 24 فروردین ماه برای ثبت نام به واحد فرهنگی یا با شماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید. واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 

(۰) دیدگاه