تاریخ برگزاری المپیاد دانشجویی

۵۰۶ بازدید

برنامه امتحانات المپیاد مقدماتی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی استانهای خراسان شمالی - رضوی - جنوبی و سمنان در رشته های عمران ، کامپیوتر ، ریاضی و برق ..

(۰) دیدگاه