سلسله کارگاه های پرورش خلاقیت

۴۴۵ بازدید

خلاقیتعبارتست از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم تازه. برای ایجاد دیدگاه خلاقانه نیاز به تمرین و مهارت است.  دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه به شماره 09353400378 پیامک ارسال نمایند. 17- 24- 31 اردیبهشت ماه 94   ساعت 12 مکان: سالن برگزاری همایش

خلاقیتعبارتست از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم تازه. برای ایجاد دیدگاه خلاقانه نیاز به تمرین و مهارت است.  دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه به شماره 09353400378 پیامک ارسال نمایند. 17- 24- 31 اردیبهشت ماه 94   ساعت 12 مکان: سالن برگزاری همایش

(۰) دیدگاه