سلسله کارگاه های پرورش خلاقیت

سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
۴۷۰ بازدید

خلاقیتعبارتست از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم تازه. برای ایجاد دیدگاه خلاقانه نیاز به تمرین و مهارت است.  دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه به شماره 09353400378 پیامک ارسال نمایند. 17- 24- 31 اردیبهشت ماه 94   ساعت 12 مکان: سالن برگزاری همایش

خلاقیتعبارتست از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم تازه. برای ایجاد دیدگاه خلاقانه نیاز به تمرین و مهارت است.  دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه به شماره 09353400378 پیامک ارسال نمایند. 17- 24- 31 اردیبهشت ماه 94   ساعت 12 مکان: سالن برگزاری همایش

(۰) دیدگاه