مربی مهندس رضا صالحی سده

مربی مهندس رضا صالحی سده

کارشناسی ارشد

دروس
  • مقاومت مصالح عمران -- --
  • سازه های فلزی
  • استاتیک
  • سازه های فولادی
  • پروژه سازه فلزی
  • محاسبات فنی