مشهد

تفاهم نامه فی ما بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اتحادیه گیاهان دارویی مشهد برای انجام امور ...
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
با توجه به ضرورت ارتباط منسجم با صنعت به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و آشنایی دانشجویان با تجاری سازی دانش، ...
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
چهار شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰