کارشناسی پیوسته

جلسه آموزشی انتخاب رشته ویژه داوطلبان کنکور 1401
چهار شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
 ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن 1402 (تکمیل ظرفیت)
پنج شنبه ۲۸ دي ۱۴۰۲
 تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان تمامی مقاطع اعلام شده مهر 1402
پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲
 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
يك شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲
 تمدید ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
شنبه ۴ شهريور ۱۴۰۲
ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
يك شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
تمدید ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن 1401 (تکمیل ظرفیت)
يك شنبه ۱۱ دي ۱۴۰۱
ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن 1401 (تکمیل ظرفیت)
چهار شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
اطلاعیه  تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته
يك شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
ثبت نام و پذیرش بدون کنکور (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1401
پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱