اطلاعیه‌ها

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن 1402 بر اساس سوابق ...
چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته بهمن 1402
پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته بهمن1402
پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور مقطع کاردانی پیوسته بهمن 1402 (تکمیل ظرفیت)
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته بهمن 1402
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲
 ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن 1402 (تکمیل ظرفیت)
پنج شنبه ۲۸ دي ۱۴۰۲
تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403
دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲
 تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان تمامی مقاطع اعلام شده مهر 1402
پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲
 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
يك شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته مهر 1402
پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته - مهر 1402
پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1402
يك شنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد - مهر 1402
پنج شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۲
 تمدید ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
شنبه ۴ شهريور ۱۴۰۲
تمدید ثبت‌نام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون سال 1402
چهار شنبه ۱ شهريور ۱۴۰۲
ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر 1402
يك شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام در مقطع کاردانی پیوسته سال 1402
شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
اطلاعیه برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1403
چهار شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲
اطلاعیه تمدید ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته مهر 1402
دوشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۲
اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر 1402
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲
تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402
چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲