اخبار

انجمن علمی گروه عمران موسـسـه آموزش عالی اقبال ﻻهوری جهت آشـنایی و درک بهتر دانشــجویان این گروه نســبت به ...
پنج شنبه ۷ تير ۱۴۰۳
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳
به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، گروه ارتباط تصویری مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در ...
يك شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
 دانشجویان گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی ...
دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
آیین گرامیداشت و پاسداشت مقام استاد در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه ...
پنج شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
پنج شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
به مناسبت «روز جهانی گرافیک» انجمن علمی گروه ارتباط تصویری مؤسّسه اقبال لاهوری با همکاری برخی از اساتید ...
پنج شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به میمنت سوم اردیبهشت ماه ، روز  بزرگداشت شیخ بهایی ، به ...
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
فیلم آنارشی به نویسندگی و کارگردانی آقای مجید کاظمی دانشجوی سال دوم گروه ادبیات نمایشی به جشنواره فیلم کن ...
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراسم تجدید دیدار نوروزی اساتید و همکاران موسسه آموزش ...
پنج شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۳