قابل توجه دانشجویانی که در کنکور سراسری سال 94 شرکت ننموده اند

يك شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۴
۵۱۲ بازدید

بر اساس بخش نامه جدید سازمان سنجش و آموزش کشور در ارتباط با دانشجویانی که در کنکور سراسری سال 94 شرکت ننموده اند و متقاضی ثبت نام در موسساتی می باشند که پذیرش دانشجو را بر اساس سوابق تحصیلی انجام می دهند،  موسسه نیز در این راستا و به منظور کمک و راهنمایی به دانشجویانی که متقاضی ثبت نام در رشته های ذیل موسسه میباشند کارشناسی را جهت پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته است (38218810).

بر اساس بخش نامه جدید سازمان سنجش و آموزش کشور در ارتباط با دانشجویانی که در کنکور سراسری سال 94 شرکت ننموده اند و متقاضی ثبت نام در موسساتی می باشند که پذیرش دانشجو را بر اساس سوابق تحصیلی انجام می دهند،  موسسه نیز در این راستا و به منظور کمک و راهنمایی به دانشجویانی که متقاضی ثبت نام در رشته های ذیل موسسه میباشند کارشناسی را جهت پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته است ( با تلفن  38218810).  لذا دانشجویان متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس موسسه از تاریخ 7/5/94 تماس حاصل نمایند. 1-  کارشناسی پیوسته مهندسی معماری داخلی 2-  کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - رایانش امن 3-  کاردانی ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمان

(۰) دیدگاه