پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

۴۶۹ بازدید

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در راستای اجرای بخشنامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای مقطع ارشد، در رشته های ذیل و بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با رعایت آیین نامه شماره 77948/21 و اصلاحیه شماره 114374/21 اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 95-94 می نماید. لذا آندسته از دانشجویانی که متقاضی و واجد شرایط می باشند حداکثر تا تاریخ 14/06/94  می توانند به آموزش موسسه مراجعه نمایند. مهندسی عمران سازه -   مهندسی مکانیک  حرارت و سیالات -  مهندسی معماری-معماری  مهندسی عمران راه و ترابری - مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در راستای اجرای بخشنامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای مقطع ارشد، در رشته های ذیل و بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با رعایت آیین نامه شماره 77948/21 و اصلاحیه شماره 114374/21 اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 95-94 می نماید. لذا آندسته از دانشجویانی که متقاضی و واجد شرایط می باشند حداکثر تا تاریخ 14/06/94  می توانند به آموزش موسسه مراجعه نمایند. مهندسی عمران سازه -   مهندسی مکانیک  حرارت و سیالات -  مهندسی معماری-معماری  مهندسی عمران راه و ترابری - مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی

(۰) دیدگاه