شروع به فعالیت کانون کارآفرینی در سال جدید تحصیلی 94-95

يك شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴
۴۷۴ بازدید

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کانون کارآفرینی از طریق ایجاد هسته های کارآفرینی، ایده پردازی و آموزش روش های ایجاد کسب و کار فعالیت می کند.  دانشجویان علاقمند می توانند اطلاعات بیشتر را از پرتال مرکز کارآفرینی  و مرکز مشاوره دانشجویی طبقه چهارم کسب نمایند. ساعات حضور مشاور شغلی و کارآفرینی شنبه و پنجشنبه ساعت اداری.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کانون کارآفرینی از طریق ایجاد هسته های کارآفرینی، ایده پردازی و آموزش روش های ایجاد کسب و کار فعالیت می کند.  دانشجویان علاقمند می توانند اطلاعات بیشتر را از پرتال مرکز کارآفرینی  و مرکز مشاوره دانشجویی طبقه چهارم کسب نمایند. ساعات حضور مشاور شغلی و کارآفرینی شنبه و پنجشنبه ساعت اداری.

(۰) دیدگاه