آغاز ثبت نام کارگاه های مهارت های زندگی

۸۹۴ بازدید

ثبت نام کارگاه های "مهارت های زندگی" با حضور اساتید مجرب آغاز شد. مهارت های مورد نظر در این دوره به این شرح میباشد : 1-    کارگاه شاد دو جلسه ای "چگونه شاد زندگی کنم؟" 2-    کارگاه سه جلسه ای "ارتقاء مهارت های ارتباطی" 3-    کارگاه سه جلسه ای "مدیریت استرس در زندگی روزانه" مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه 94  جهت ثبت نام به مرکز مشاوره و سلامت و یا واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراجعه نمایید.

 

ثبت نام کارگاه های "مهارت های زندگی" با حضور اساتید مجرب آغاز شد. مهارت های مورد نظر در این دوره به این شرح میباشد : 1-    کارگاه شاد دو جلسه ای "چگونه شاد زندگی کنم؟" 2-    کارگاه سه جلسه ای "ارتقاء مهارت های ارتباطی" 3-    کارگاه سه جلسه ای "مدیریت استرس در زندگی روزانه" مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه 94  جهت ثبت نام به مرکز مشاوره و سلامت و یا واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراجعه نمایید.

 

(۰) دیدگاه