اردوی باغ شاهنامه و شاهنامه پژوهی

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
۴۹۰ بازدید

برگزاری دوره های ادبی و علمی شاهنامه پژوهی با همکاری بنیاد فردوسی مشهد در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری آغاز دوره با اردوی باغ شاهنامه و گشت وگذاری علمی و ادبی در شهر طوس سه شنبه ساعت 12 دختران  94/11/27 چهارشنبه ساعت 12 پسران 94/11/28  شروع کارگاهها 4 اسفند ساعت 12

برگزاری دوره های ادبی و علمی شاهنامه پژوهی با همکاری بنیاد فردوسی مشهد در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری آغاز دوره با اردوی باغ شاهنامه و گشت وگذاری علمی و ادبی در شهر طوس سه شنبه ساعت 12 دختران  94/11/27 چهارشنبه ساعت 12 پسران 94/11/28  شروع کارگاهها 4 اسفند ساعت 12

(۰) دیدگاه