هفتمین رویداد استارتاپ ویکند مشهد

۴۶۲ بازدید

هفتمین رویداد استارتاپ ویکند مشهد در آموزش عالی اقبال لاهوری از تاریخ 12 الی 14 اسفندماه 1394 برگزار خواهد شد. بعد از برگزاری شش رویداد با مدل استارتاپ ویکند در شهر مشهد طی سه سال اخیر  توسط برگزارکننده های مختلف، هفتمین رویداد  در حال برنامه ریزی است.

هفتمین رویداد استارتاپ ویکند مشهد در آموزش عالی اقبال لاهوری از تاریخ 12 الی 14 اسفندماه 1394 برگزار خواهد شد. بعد از برگزاری شش رویداد با مدل استارتاپ ویکند در شهر مشهد طی سه سال اخیر  توسط برگزارکننده های مختلف، هفتمین رویداد  در حال برنامه ریزی است.

(۰) دیدگاه