طرح عیدانه کتابخانه

۴۵۰ بازدید

فرصت مطالعه بیشتر، با یک کتاب امانتی بیشتر... با توجه به تعطیلات نوروزی، به منظور ایجاد فرصت مطالعه و استفاده بیشتر از منابع کتابخانه در این ایام، کتابخانه ، یک کتاب بیشتر به شما عزیزان امانت خواهد داد.

فرصت مطالعه بیشتر، با یک کتاب امانتی بیشتر... با توجه به تعطیلات نوروزی، به منظور ایجاد فرصت مطالعه و استفاده بیشتر از منابع کتابخانه در این ایام، کتابخانه ، یک کتاب بیشتر به شما عزیزان امانت خواهد داد.

(۰) دیدگاه