روز سوم مسابقات استارت آپ ویکند

۴۷۷ بازدید

روز سوم و آخر مسابقات استارت آپ ویکند در سالن اجتماعات در حال برگزاری است و تیم های مختلف در قسمت های مشخص شده در حال کار  و بحث و تبادل نظر میباشند. در همین زمینه با دعوت از اساتید مجرب در زمینه استارت آپ جلسات آموزشی مختلفی برگزار میشود.

روز سوم و آخر مسابقات استارت آپ ویکند در سالن اجتماعات در حال برگزاری است و تیم های مختلف در قسمت های مشخص شده در حال کار  و بحث و تبادل نظر میباشند. در همین زمینه با دعوت از اساتید مجرب در زمینه استارت آپ جلسات آموزشی مختلفی برگزار میشود.

(۰) دیدگاه