سه روز پرکار استارت اپ اقبال

پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
۵۰۱ بازدید

سه روز پرکار تلاشگران رویداد استارت آپ ویکند اقبال با انتخاب تیمهای برتر در تاریخ 94/12/14به پایان رسید و جوائزتیمهای برتر توسط مسئولین  اهداء گردید....در این رویداد 5 تیم برگزیده به رقابت پرداخته و پس از ارائه موضوعات نو و ایده های برتر توسط داوران موضوعات بررسی و 2 تیم برگزیده انتخاب گردید.

سه روز پرکار تلاشگران رویداد استارت آپ ویکند اقبال با انتخاب تیمهای برتر در تاریخ 94/12/14به پایان رسید و جوائزتیمهای برتر توسط مسئولین موسسه اقبال لاهوری اهداء گردید....در این رویداد 5 تیم برگزیده به رقابت پرداخته و پس از ارائه موضوعات نو و ایده های برتر توسط داوران موضوعات بررسی و 2 تیم برگزیده انتخاب گردید.

پنج تیم راه یافته به مرحله اول:                                                             دو تیم برگزیده:

1-تولید برق رایگان با امواج الکترو مغناطیس                                  تیم اول:پاکسازی ارگانیک

2-یار دانشجو                                                                             تیم دوم:تبدیل زیر نویس به متن

3-شاخه

4:تبدیل زیر نویس به گفتار

5-پاکسازی ارگانیک

 

(۰) دیدگاه