کسب سه مقام رشته دو و میدانی توسط آقای رضا صادقی

دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵
۴۷۴ بازدید

مسابقات  کشوری در مورخ 1394/12/18 در استان قزوین برگزار گردید که مؤسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی کل کشور در آن حضور داشتند. این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار گردید که آقای رضا صادقی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک توانست با شایستگی و تلاش بی دریغ خود سه مقام: اول 100*4 امدادی ،دوم ماده 100 متر و دوم 110ماده  متر را کسب نماید .

مسابقات  کشوری در مورخ 1394/12/18 در استان قزوین برگزار گردید که مؤسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی کل کشور در آن حضور داشتند. این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار گردید که آقای رضا صادقی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک توانست با شایستگی و تلاش بی دریغ خود سه مقام: اول 100*4 امدادی ،دوم ماده 100 متر و دوم 110ماده  متر را کسب نماید .

(۰) دیدگاه