کارگاه مهارتهای پس از ازدواج

۵۵۱ بازدید

کارگاه مهارتهای پس از ازدواج باحضور استاد حافظ ویژه متاهلین زمان برگزاری کارگاه: شنبه 28 فروردین ساعت 16 الی 19 یکشنبه 29 فروردین ساعت 16:30 الی 19:30 در صورت تمایل به شرکت در کارگاهها به واحد فرهنگی یا مرکز مشاوره دانشجویی یا با شماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید.

کارگاه مهارتهای پس از ازدواج باحضور استاد حافظ ویژه متاهلین زمان برگزاری کارگاه: شنبه 28 فروردین ساعت 16 الی 19 یکشنبه 29 فروردین ساعت 16:30 الی 19:30 در صورت تمایل به شرکت در کارگاهها به واحد فرهنگی یا مرکز مشاوره دانشجویی یا با شماره تماس 38218840 تماس حاصل فرمایید.

(۰) دیدگاه